Styrelsen

Styrelsen för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 1 juni 2024 – maj 2025

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen eller någon annan funktionär kan du skicka ett mail till COS: carthago.o.s@gmail.com eller använda kontaktformuläret

Styrelsen består av:

  • Ordförande: Anett Bentén
  • Vice ordförande: Karin Wallin
  • Vice ordförande: Peter Bergendahl
  • Sekreterare: Ingegerd Holmgren
  • Kassör: Christer Svedberg
  • Ledamot: Camilla Alexandersson
  • Ledamot:Harold Söberg Wilhelmsen
  • Ledamot: Mia Skogsberg
  • Ledamot: Thomas Chentinell

Övriga uppdrag

Ansvarsområden/uppgifter verksamhetsåret 2024-2025

Anett Bentén
Ordförande.
Leda, organisera och delegera interna arbetet
Förvalta och planera föreningens verksamhet/beslut
Representera
Förhandla samarbetsavtal
Upphandlingar 
Kontakt med myndigheter och organisationer osv
Huvudansvarig Elmia (By och Monter)
Mm

Karin Wallin
Vice ordförande.
Träffkoordinator (föreslå grundkalendarium, reka, planera, boka etc)

Christer Svedberg
Kassör
Bokföra inkomster/utgifter
Betala fakturor och utlägg 

Ingegerd Holmgren
Sekreterare.
Upprätta dagordningar 
Föra protokoll och andra anteckningar
Arkivera dokument
Utforma och korrläsa texter/mail etc

Thomas Chentinell 
Ansvarig för intag av nya medlemmar till FB-gruppen

Harold Söberg Wilhelmsen
Resurs

Mia Skogsberg
Ansvarig “Tidshjul”, dvs viktiga datum i verksamheten.
Lek & aktivitetetsansvarig.

Med delegation av styrelsen
Magnus Hallander
Medlemsregisteransvarig
Webb och IT (hemsida)

Jill Widenberg
Instagram 

Styrelsens ansvarområden för utskrift i PDF-format