Styrelsen

Styrelse för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 12 maj 2021 – maj 2022

Anett Bentén
Ordförande

Christer Svedberg
Kassör (adjunggerad)

Ingegerd Holmgren
Sekreterare

 Stefan Redebo
Vice ordförande

Thomas Chentinell
Ledamot

Mathias Olsson
Suppleant

Per-Arne Blomqvist
Suppleant

Harold Söberg Wilhelmson
Suppleant

Stefan Öfverbeck
Suppleant

Ann-Christine Lock
Suppleant

Övriga uppdrag

  • Revisorer: Janne Lewin och Per-Johan Diedrichs
  • Revisorssuppleant: Per Tibemo
  • Valberedning: Mita Mjöberg, Agneta Tjärnhammar och Gunilla Bülow.  
  • Hemsida, IT mm: Magnus Hallander och Lars Öberg