Styrelsen

Styrelse för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 2 juni 2018 – juni 2019

Anett Bentén
Ordförande

Harold Söberg Wilhelmsen
Kassör

Ingegerd Holmgren
Sekreterare

Mathias Olsson
Vice ordförande

Rolf Johansson
Medlemsregisteransvarig

May Sparrman
Suppleant

Barbro Ekström
Suppleant

Anne Ursin
Suppleant

Övriga uppdrag

  • Revisorer: Staffan Ramstig och Janne Lewin
  • Revisorssuppleant: Kjell Thornbratt
  • Valberedning: Mita Mjöberg (sammankallande) Anna-Lena Nilsson och Kicki Leino
  • Hemsida, IT mm: Magnus Hallander och Lars Öberg