Styrelsen

Styrelsen för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 10 juni 2023 – maj 2024

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen eller någon annan funktionär kan du skicka ett mail till COS: carthago.o.s@gmail.com eller använda kontaktformuläret

Styrelsen består av:

 • Ordförande: Anett Bentén
 • Vice ordförande: Karin Wallin
 • Sekreterare: Ingegerd Holmgren
 • Kassör: Christer Svedberg
 • Ledamot: Clas Bengtsson
 • Ledamot:Harold Söberg Wilhelmsen
 • Ledamot: Mia Skogsberg
 • Ledamot: Per Blomquist
 • Ledamot: Thomas Chentinell
Från vänster: Christer Svedberg, Ingerd Holmgren, Clas Bengtsson, Mia Skosgsberg, Harold S Wilhelmsen, Thomas Chentinell, Anett Bentén, Per Blomquist och Karin Wallin

Övriga uppdrag

 • Hemsida, IT o medlemsregister: Magnus Hallander
 • Facebook: Thomas Chentinell
 • Intstagram: Jill Widenberg
 • Revisorer: Christel Jansson och Janne Lewin
 • Revisorssuppleant: Carina Lewin
 • Valberedning: Ann-Marie Svedberg sammankallande och Rose-Marie Gelderman