Styrelsen

Styrelsen för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 11 juni 2022 – maj 2023

Om du vill komma i kontakt med någon i styrelsen eller någon annan funktionär kan du skicka ett mail till COS: carthago.o.s@gmail.com eller använda kontaktformuläret

Anett Bentén
Ordförande
Saltsjöbaden

Christer Svedberg
Kassör
Stallarholmen

Ingegerd Holmgren
Sekreterare
Nora

 Mia Skogsberg
Ledamot
Karlstad

Thomas Chentinell
Ledamot
Västerås

Karin Wallin
Suppleant
Nykvarn

Per-Arne Blomquist
Suppleant
Söderköping

Harold Söberg Wilhelmson
Suppleant
Trollhättan

Stefan Öfverbeck
Suppleant
Vålberg

Ann-Christine Lock
Suppleant
Båstad

Övriga uppdrag

  • Revisorer: Janne Lewin och Per-Johan Diedrichs
  • Revisorssuppleant: Per Tibemo
  • Valberedning: Ann-Marie Svedberg sammankallande, Rose-Marie Gelderman och vakans
  • Hemsida, IT o medlemsregister: Magnus Hallander och Lars Öberg
  • Facebook: Stefan Öfverbeck
  • Intstagram: Jill Widenberg