Styrelsen

Styrelse för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 25 maj 2019 – maj 2020

Anett Bentén
Ordförande

 Barbro Ekström
Kassör

Ingegerd Holmgren
Sekreterare

 Stefan Öfverbeck
Vice ordförande

Mathias Olsson
Suppleant

Per-Arne Blomqvist
Suppleant

Harold Söberg Wilhelmson
Suppleant

Anne Ursin
Suppleant

Övriga uppdrag

  • Revisorer: Janne Lewin och Per-Johan Diedrichs
  • Revisorssuppleant: Per Tibemo
  • Valberedning: Lasse Stiernström (sammankallande), Mita Mjöberg och Agneta Tjärnhammar
  • Hemsida, IT mm: Magnus Hallander och Lars Öberg