Gott Nytt 2018

Bästa föreningsmedlemmar!

2017
Vi lämnar ett fantastiskt år bakom oss med massor av gemenskap, bla fyra träffar, där det riktigt stora egentligen var att vi redan detta första år som förening hade en egen by på Elmia.

Det har också handlat om utvecklande av vår profil både i “mjuka” frågor men också konkret som med div profilmaterial etc .
Vi har byggt ut vårt kontaktnät både inom och utanför Sverige och Carthago Owners Sweden är redan en väl etablerad grupp inom husbils/campingSverige.

Apropå samarbete så har vi haft en huvudsponsor – Caravanhallen AB – som hjälpt oss enormt. 
Vill i detta sammanhang tacka allra ödmjukast för det lätta trevliga samarbete som skett under året och som bidragit till ett starkare ekonomisk läge för föreningen. 

Föreningen är ungefär lika stor som den var för ett år sedan medans Facebook-gruppen vuxit enormt och ökat till över 500 medlemmar. 

För att en förening/grupp/organisation ska blomstra i utveckling men också ha stabilitet krävs många människors engagemang. 
Men det är viktigt att man drar åt samma håll och det är därför vi har en stadga som sätter grunderna.

Det är också naturligt att människor kommer och går och i samband med detta vill jag tacka Kent Karlsson för allt arbete du lagt ner. 
Kent var, för er som inte vet, den som la grunden för den stadga som vi har idag. Kent är också den som lagt grunden för medlemslistor och annat som föreningen kommer ha glädje av under lång tid framöver. Tack Kent och lycka till med framtida värv!


2018
Man måste lämna gammalt bakom sig för att ta emot det nya och COS-året 2018 ser jag så enormt mycket fram emot.

Vi har FEM träffar planerade! 
Se under Träffar 2018vår hemsida

Anledningarna är flera. Dels vill vi ge så bra geografisk spridning som det bara går. Dels vill vi ge möjligheter i tid.
Dvs var du än bor och när du än är ledig så ska du kunna komma på någon av våra träffar. 

För att träffar och övrig verksamhet ska fungera så krävs att många människor är engagerade, vilket är fallet i COS. 
Vårat nytillskott är Rolf Johansson som numera sköter vårt medlemsregister – varmt välkommen Rolf!

Men vi har en hel hög med människor som jag vill tacka. Det är dock omöjligt att tacka alla vid namn då risken är överhängande att jag glömmer att nämna någon – så pass många är vi nu som drar strån till COS-stacken. Så jag vill bara säga – VARMT TACK till er alla! COS skulle inte vara COS utan er!


AVTAL
Nu får jag också glädjen att avslöja vilka företag vi har samarbetsavtal med under 2018. 
Se under ”Samarbetspartners” på vår hemsida

Huvudsponsor 2018
Som huvudsponsor har vi glädjen att i år presentera Albins husbilar i Valskog.
http://www.albinshusbilar.se

Till sist vill jag och styrelsen önska Er alla ett riktigt GOTT NYTT Carthago-år 2018

Men bästa hälsningar
Anett Bentén
Ordförande
Carthago Owners Sweden

Ordförande: Anett Bentén