Årsavgift 2020

INFORMATION!
Ni kan redan nu betala årsavgift för år 2020. Det skulle underlätta för oss om inte 370 medlemmar betalar dagarna innan årsskiftet. Ni som betalat efter 16/9 har även betalt för 2020.

Medlemsavgiften är 150 kroch betalas helst till BG 5158-5040. Märk betalningen med (ert) REGNR + ÅA20. Då kan vi enkelt koppla betalning mot medlem. För att ni ska få tillgång till nästa kalenderårs avtal/förmåner från början så behöver vi ha betalningen senast sista december.