Årsavgift 2023

INFORMATION!
Ni kan redan nu betala årsavgift för år 2023. Det skulle underlätta för oss om inte alla 430 medlemmar betalar dagarna innan årsskiftet. Ni som betalat efter 7/9 har även betalt för 2023.

Medlemsavgiften är 150 kr och betalas helst till BG 5158-5040. Märk betalningen med (ert) REGNR + ÅA23. Då kan vi enkelt koppla betalning mot medlem. För att ni ska få tillgång till nästa kalenderårs avtal/förmåner från början så behöver vi ha betalningen senast sista december.