Årsmöten

Varje år i början av juni håller
Carthago Owners Sweden årsmöte. 

Årsmötet kombineras med en medlemsträff och genomför på olika platser i Sverige.