Styrelsen

Styrelse för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 3 juni 2017 – juni 2018

Ordförande: Anett Bentén
Kassör: Harold Söberg Wilmhelsen
Sekreterare: Ingegerd Holmgren
Ledamot: Mathias Olsson
Ledamot: Dan Gyll
Suppleant: Peter Peppe Nilsson

Övriga funktionärer

  • Suppleant: Vakant
  • Revisor: Staffan Ramstig
  • Revisorssuppleant: Jan Lewin
  • Valberedning: Anna-Lena Nilsson, Mita Mjöberg och Marita Schwartz
  • Hemsida mm: Magnus Hallander