Styrelsen

Styrelse för Carthago Owners Sweden

Mandatperiod: 2 juni 2018 – juni 2019

Anett Bentén
Ordförande

Harold Söberg Wilhelmsen
Kassör

Ingegerd Holmgren
Sekreterare

Mathias Olsson
Vice ordförande

Rolf Johansson
Medlemsregisteransvarig

May Sparrman
Suppleant

Barbro Ekström
Suppleant

Anne Ursin
Suppleant

Peter Peppe Nilsson
Suppleant

Övriga uppdrag

  • Revisorer: Staffan Ramstig och Janne Lewin
  • Revisorssuppleant: Kjell Thornbratt
  • Valberedning: Mita Mjöberg (sammankallande) Anna-Lena Nilsson och Kicki Leino
  • Hemsida, IT mm: Magnus Hallander och Lars Öberg