Viktig information om medlemskap

Medlemsår och förmåner löper kalenderårsvis.
Listor över betalande medlemmar skickas ut till medlemmar och sponsorer med 2-3 månaders mellanrum.

För att få del av våra avtal redan från årsskiftet så måste du ha betalat medlemsavgiften senast sista december.

För att få rösta på årsmötet måste du ha betalat medlemsavgift sista mars. Har du inte betalat då har du ingen rösträtt och du behöver dessutom betala ny startavgift 50:- för nytt inträde.

Från 10:e januari kommer vi börja rensa i FB-gruppen, i våra maillistor samt ta bort inloggning till hemsidan för de som inte betalat.

För att underlätta för oss som arbetar med administrationen av detta så ber vi er att betala avgiften i tid.
TACK till dig som redan betalt!
COS-hälsningar och trevlig Lucia,

Styrelsen

OBS!
Vill du meddela oss något ang detta så skriv på mailen.
carthago.o.s@gmail.com

Årsavgift 2020

INFORMATION!
Ni kan redan nu betala årsavgift för år 2020. Det skulle underlätta för oss om inte 370 medlemmar betalar dagarna innan årsskiftet. Ni som betalat efter 16/9 har även betalt för 2020.

Medlemsavgiften är 150 kroch betalas helst till BG 5158-5040. Märk betalningen med (ert) REGNR + ÅA20. Då kan vi enkelt koppla betalning mot medlem. För att ni ska få tillgång till nästa kalenderårs avtal/förmåner från början så behöver vi ha betalningen senast sista december.

Nyheter under Tips och Tricks

Två nya tips under Tips och Tricks. Ett handlar om inbrottsskydd till den öppningsbara sidorutan och finns under Säkerhet och inbrottsskydd. Det andra är en trivselhöjare i form av dimbar belysning i instegsstrappen. Finns under El, radio o TV och internet .
OBS! Du måste vara inloggad för att kunna läsa tipsen