GDPR

GDPR-information till medlemmar i Carthago Owners Sweden

Lagen GDPR (General Data Protection Regulation) gäller fr o m 25 maj 2018.
Du kan läsa mera om GDPR för ideella föreningar på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) hemsida

Vi (COS) innefattas av GDPR då vi sköter våra register kontinuerligt.

 • Vårt medlemsregister innehåller:
  • För- och efternamn på i de flesta fall två personer per ekipage
  • Registreringsnummer
  • Bilmodell
  • Bostadsadress
  • E-postadress
  • Mobilnummer
  • Deltagande i träffar mm

Vid anmälan till träffar efterfrågas i förekommande fall information om
allergier och handikapp, vilket har betydelse för beställning av mat, lokaler etc

 • Vi förmedlar endast våra uppgifter i relevanta delar till
  • medlemmar i COS i form av t ex medlemslistor
  • våra samarbetspartners för att åtnjuta medlemsförmåner av desamma
  • profilföretag i samband med klädbeställning.

Du kan känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter.

Du har rätt att när som helst begära att COS raderar eller begränsar användningen av de uppgifter vi har om dig. Gör det i så fall snarast genom att skicka ett mail till Carthago Owners Sweden.

Carthago Owners Sweden
Styrelsen